Схема на девятор за три ключа

При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение.

Нека приемем, че имаме две конзолни кутии в двата края на един коридор, в които имаме изведени по три проводника от типа ПВА-1. Първо трябва да свалим предпазителят и да заголим всички проводници, като внимаваме да не се опират един с друг. Важно е да отбележим, че ключовете сх1, сх.6 и сх8, външно не се различават едни от друг, поне от предната страна, затова е важно да поискаме при покупка ключ от нужния ни вид и добре да ги огледаме отзад. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете. Ако коридорът или стълбището е дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Това означава, че при натискането му, след запалването на всички стълбищни лампи или на част от тях, при високи блокове, той се връща в изходно положение.
Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат. Друг вид ключ за осветление е т.н. лихт бутон, който се използва за стълбищно осветление. За разлика от девиаторният и другите видове ключове, при лихт бутона има само едно стабилно състояние. Отбелязваме си проводника например с червено тиксо и отново сваляме предпазителя. Девиаторен ключ се използва в случаите, когато се налага една лампа да се включва и изключва от две места. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа.

Похожие записи: